Winkelwagen
In Winkelwagen: 0 items
    Afrikaanse Kunst
    Archaeologie
    Boek
    Bouwkunst
    Brons / Metaal
    Culinaria
    Folklore
    Genealogie
    Geschiedenis
    Goud/Zilver/Sieraden
    Huishoudelijke Artikelen
    Indonesie
    Klokken/Horloges/Barometer
    Mode / Textiel
    Molens
    Oosterse kunst
    Overige onderwerpen
    Porselein / Aardewerk
    Prijsgidsen
    Schilderkunst
    Vervoer
Beursagenda Contact      Voorwaarden     
Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden :

Alle boeken verkeren in goede staat, tenzij anders vermeld.
De prijzen van de boeken zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. Prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW.
Verzendkosten worden tegen kostprijs doorberekend. 

De aangegeven verzendkosten zijn alleen voor het binnenland ( Nederland )

De verzendkosten gelden niet voor aanbiedingen ( van voor ). Hiervoor gelden de

werkelijke verzendkosten. momenteel 500 gram - 10 kilogram € 6,95

Indicatie voor verzendkosten voor landen binnen Europa :

Brievenbuspost 500 gram - 2 kg  € 9,95

Internationaal Pakket Basis 500 gram  - 2 kg  € 14,00

De boeken zijn ook op een beurs of na afspraak aan huis af te halen
Vooruitbetaling of levering onder incasso kan worden verlangd.

Betaling kan geschieden via bank- of giro-overschrijving op onze rekening bij

de INGbank nr. 74 59 779    -  IBAN NL23INGB0007459779                                            t.n.v. Bloemberg Boeken

Internationaal:

IBAN NL23INGB0007459779

BIC INGBNL2AVoor Belgie

Belfius bank Rekeningnummer  777 5974674 35

IBAN  BE57 7775 9746 7435

BIC GKCCBEBBBetaling per PAYPAL ook mogelijk. Info@bloembergboeken.nl --------------------------------------------------------- Boeken die niet aan de verwachtingen voldoen mogen, liefst na voorafgaand overleg, binnen 7 dagen na ontvangst worden geretourneerd. Wederzijdse verzendkosten blijven voor rekening van de koper. Het risico van retourzending is nadrukkelijk voor de afzender.
Geleverde boeken blijven onze eigendom totdat volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.

Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Indien Bloemberg Boeken, na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.
Indien Bloemberg Boeken haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van Bloemberg Boeken.
Op elke overeenkomst tussen Bloemberg Boeken en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Conditions of Sale:


All books are complete and in a good condition, unless otherwise stated. Minor and normal defects of books are not mentioned.

Prices are in euro’s, VAT included.
Bankcosts, postage and handling charges are not included in prices.
Payment in advance may be required.

Payment by banktransfer using

IBAN NL23INGB0007459779

BIC INGBNL2A


All complaints within one week after receiving the books. Books may be returned within 7 days after receipt, after notification.

 
   
Copyright © 2006 BLOEMBERG BOEKEN